Índice del Artículo

Quant costa el servei de residència canina o hotel per a gossos a Barcelona?

Abans d’adquirir un gos, hi ha una sèrie de consideracions prèvies que han de plantejar-se: A més de l’alimentació, del desemborsament veterinari per a l’assistència de la seva salut, de perruqueria per a la seva higiene i empolainat, del material que la seva atenció requereix (camita, corretja i collaret o arnès, joguines…), és necessari també preveure que, a vegades per treball i a vegades per oci, necessitarem buscar a algú que esporàdicament es faci càrrec de la nostra mascota durant uns dies. Potser no sempre hi ha un familiar que disposi del temps que hauria de dedicar-li al ca, o simplement, que estigui disposat a assumir tanta responsabilitat.

Deixar el gos en mans de tercers és sempre un assumpte delicat. Un animal és un membre més de la família, i per tant, la seva atenció i cures requereixen cura, fins i tot en les nostres absències. És per tant una tasca transcendental triar una residència canina professional en la qual puguem confiar per a poder marxar amb la total tranquil·litat que al nostre retorn trobarem feliç i content al nostre company de quatre potes, sabent que ha menjat bé, se li ha mantingut net i en les condicions d’higiene necessàries, i a més ha gaudit jugant i fent exercici.

Què inclou el preu del servei d’hotel per a gossos?

Cal tenir present que quan deixem un gos en una residència canina pagarem proporcionalment:

  • El cost de l’amortització de les instal·lacions i de la cura de les mateixes (lloguer o preu de compra de terrenys, cost de les casetes per als animals i la seva conservació, jardineria, subministraments d’aigua, llum i calefacció…)
  • La Seguretat Social i el salari del/els cuidadors (que lògicament estarà basat en la formació rebuda, els seus coneixements i la seva experiència).
  • Els costos administratius del negoci (telèfon, publicitat, secretaria…).
  • Els costos burocràtics: el projecte tècnic inicial, la llicència d’activitats, el registre de Nucli Zoològic, les visites tècniques urbanístiques i de Sanitat, les llicències de maneig d’animals perillosos entre altres.
  • Els impostos: a més de l’IVA i impostos de l’activitat, caldrà tenir en compte l’IBI i la gestió de residus.
  • Les assegurances de responsabilitat civil i de salut, tant per als animals com per als cuidadors, o els qui puguin estar de visita en la residència canina.

L’oferta en preus d’aquest servei és dispar i sabem que hi ha diferències considerables en els diferents centres. Per aquest motiu, com a residència canina reconeguda oficialment, considerem important tenir tota la informació, saber què paguem i perquè.

En el cas de Catalunya, les instal·lacions d’una residència canina reconeguda han d’estar inscrites en el Registre de Nuclis Zoològics de la Generalitat. La pertinença a aquest Registre redunda en les garanties per al client.

Per a obtenir aquesta llicència i que es faciliti aquesta inscripció en el registre, les instal·lacions són inspeccionades, confirmant que són adequades per a albergar als animals (gossos en el nostre cas,) i tenir-los en les condicions adequades i ben atesos.

És interessant conèixer aquesta informació per a evitar caure en fraus, portant-nos un disgust en anar a recollir al nostre estimat caní, sense possibilitat de reclamar legalment (encara que aquest potser pot ser poc consol). Un servei professional té un perquè en els seus preus. Costa normalment més diners que un no legal, però també ofereix majors garanties.